ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Thẻ: mô phỏng số

Phương pháp biên nhúng cho mô phỏng số truyền nhiệt đối lưu tự nhiên giữa trụ và ống đồng tâm

  Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một phương pháp biên nhúng cho bài toán truyền nhiệt đối lưu tự nhiên giữa trụ và ống đồng tâm. Biên mặt của ống hay trụ (nơi phân cách giữa chất lỏng và vật rắn) được biểu diễn bởi hữu hạn các điểm liên kết. Các điểm này […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme