ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Thẻ: cơ học

Phương pháp thiết kế hướng đối tượng cho hệ thống điều khiển Quadrotor UAV

PhamHoangAnh

Tóm tắt: Nghiên cứu các loại phương tiện bay không người lái siêu nhỏ (mUAV – mini Unmanned Aerial Vehicles) đang được phát triển nhanh chóng ở nước ta, mang lại nhiều ứng dụng trong lĩnh vực dân sự và quân sự. Trong đó, mUAV dạng nhiều cánh quạt đang được quan tâm và phát […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme