ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Chuyên mục: VNCFM 2015

Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toản quốc lần thứ 18, tổ chức năm 2015 tại Thành phố Đà Nẵng

Phương pháp biên nhúng cho mô phỏng số truyền nhiệt đối lưu tự nhiên giữa trụ và ống đồng tâm

  Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một phương pháp biên nhúng cho bài toán truyền nhiệt đối lưu tự nhiên giữa trụ và ống đồng tâm. Biên mặt của ống hay trụ (nơi phân cách giữa chất lỏng và vật rắn) được biểu diễn bởi hữu hạn các điểm liên kết. Các điểm này […]

Phương pháp thiết kế hướng đối tượng cho hệ thống điều khiển Quadrotor UAV

PhamHoangAnh

Tóm tắt: Nghiên cứu các loại phương tiện bay không người lái siêu nhỏ (mUAV – mini Unmanned Aerial Vehicles) đang được phát triển nhanh chóng ở nước ta, mang lại nhiều ứng dụng trong lĩnh vực dân sự và quân sự. Trong đó, mUAV dạng nhiều cánh quạt đang được quan tâm và phát […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme