ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Chuyên mục: Tuyển tập HN

Các bài báo in trong các tuyển tập hội nghị

Numerical simulation of solidification of a liquid drop attached a vertical wall

Abstract: In this paper, the solidification process of a liquid drop attached to a vertical cold wall is investigated by direct numerical simulations. The numerical method used is a front-tracking method that represents the interface separating different phases by connected elements. The non-slip velocity boundary condition at the solid surface is satisfied by an interpolaton […]

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành xả lũ liên hồ chứa đến ngập lụt hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn với diện tích lưu vực khoảng 10.350 km2 là hệ thống sông lớn và phức tạp nhất ở miền Trung Việt Nam. Trên hệ thống sông này, có trên 40 công trình thủy điện đã được xây dựng với tổng công suất lên đến 1.300 MW, góp […]

Tiến tới hoàn thiện và triển khai hệ thống mô hình giám sát, dự báo và cảnh báo biển Việt Nam

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu hệ thống mô hình giám sát, dự báo và cảnh báo biển được phát triển tại Trung tâm động lực học thủy khí môi trường, Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (MDEC-HUS/VNU) đã được ứng dụng cho các khu vực biển như Biển Đông, […]

Mô phỏng tính năng động cơ và phát thải CO và NOx của động cơ chạy bằng xăng pha ethanol

Tóm tắt: Các loại nhiên liệu thay thế, trong đó có ethanol đã được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong ở nhiều nơi trên thế giới. Ethanol có thể được dùng trực tiếp hoặc dưới hình thức pha chế với xăng truyền thống. Tỷ lệ phù hợp phối trộn ethanol với […]

Phương pháp biên nhúng cho mô phỏng số truyền nhiệt đối lưu tự nhiên giữa trụ và ống đồng tâm

  Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một phương pháp biên nhúng cho bài toán truyền nhiệt đối lưu tự nhiên giữa trụ và ống đồng tâm. Biên mặt của ống hay trụ (nơi phân cách giữa chất lỏng và vật rắn) được biểu diễn bởi hữu hạn các điểm liên kết. Các điểm này […]

Phương pháp thiết kế hướng đối tượng cho hệ thống điều khiển Quadrotor UAV

PhamHoangAnh

Tóm tắt: Nghiên cứu các loại phương tiện bay không người lái siêu nhỏ (mUAV – mini Unmanned Aerial Vehicles) đang được phát triển nhanh chóng ở nước ta, mang lại nhiều ứng dụng trong lĩnh vực dân sự và quân sự. Trong đó, mUAV dạng nhiều cánh quạt đang được quan tâm và phát […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme