ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Chuyên mục: Học bổng – Tuyển dụng

Thông tin về học bổng và tuyển dụng nhân sự ngành Cơ học

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

Đại học Công nghệ

Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức tuyển dụng đặc cách giảng viên có trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 như sau: Chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển dụng Ngạch giảng viên Tiêu chuẩn Số lượng Khoa Công […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme