ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Chuyên mục: Bài viết

Bài viết về các vấn đề liên quan đến ngành Cơ học

Đề tài nghiên cứu lạ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp tăng cường số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Việt Nam

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp tăng cường số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Việt Nam Tình cờ tôi vừa thấy thông tin này trên mạng của Bộ KH&CN, tôi đọc và nghĩ mãi ko biết người đăng ký làm […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme