ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Posts: 25

admin

Latest Posts by the Author

 1. Numerical simulation of solidification of a liquid drop attached a vertical wall
 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành xả lũ liên hồ chứa đến ngập lụt hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
 3. WIT Conferences at Waste Management 2018
 4. WIT Conferences at Environmental Impact 2018
 5. ICMT2017 – CALL FOR PAPERS – Submission deadlines extended
 6. 2017 Course – Fundamentals of Sustainability, Air Quality and Climate Change
 7. WIT Conferences at COMPRAIL 2018
 8. Final Call for Sustainable City 2017
 9. Tiến tới hoàn thiện và triển khai hệ thống mô hình giám sát, dự báo và cảnh báo biển Việt Nam
 10. Mô phỏng tính năng động cơ và phát thải CO và NOx của động cơ chạy bằng xăng pha ethanol
 11. Thử nghiệm đặc tính khí động máy bay UAV phun thuốc trừ sâu
 12. Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017
 13. 15th International Conference on Structures Under Shock and Impact
 14. ICMT 2017 – Call for Papers
 15. Hội nghị khoa học công nghệ ngành Khoa học ứng dụng lần thứ 15
 16. Đề tài nghiên cứu lạ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp tăng cường số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Việt Nam
 17. Luận bàn về: Thầy và Nghiên cứu sinh
 18. Tính toán mô phỏng số sự hóa rắn trong khuôn
 19. Thiết kế khí động lực học cánh tua bin gió trục ngang
 20. Phương pháp biên nhúng cho mô phỏng số truyền nhiệt đối lưu tự nhiên giữa trụ và ống đồng tâm
VICOMECH © 2017 Frontier Theme