ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Tháng: Tháng Sáu 2019

Numerical simulation of solidification of a liquid drop attached a vertical wall

Abstract: In this paper, the solidification process of a liquid drop attached to a vertical cold wall is investigated by direct numerical simulations. The numerical method used is a front-tracking method that represents the interface separating different phases by connected elements. The non-slip velocity boundary condition at the solid surface is satisfied by an interpolaton […]

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành xả lũ liên hồ chứa đến ngập lụt hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn với diện tích lưu vực khoảng 10.350 km2 là hệ thống sông lớn và phức tạp nhất ở miền Trung Việt Nam. Trên hệ thống sông này, có trên 40 công trình thủy điện đã được xây dựng với tổng công suất lên đến 1.300 MW, góp […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme