ViCoMech

Cộng đồng nghiên cứu về Cơ học của Việt Nam

Numerical simulation of solidification of a liquid drop attached a vertical wall

Abstract: In this paper, the solidification process of a liquid drop attached to a vertical cold wall is investigated by direct numerical simulations. The numerical method used is a front-tracking method that represents the interface separating different phases by connected elements. The non-slip velocity boundary condition at the solid surface is satisfied by an interpolaton […]

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành xả lũ liên hồ chứa đến ngập lụt hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn với diện tích lưu vực khoảng 10.350 km2 là hệ thống sông lớn và phức tạp nhất ở miền Trung Việt Nam. Trên hệ thống sông này, có trên 40 công trình thủy điện đã được xây dựng với tổng công suất lên đến 1.300 MW, góp […]

WIT Conferences at Environmental Impact 2018

Environmental Impact 2018 4th International Conference on Environmental and Economic Impact on Sustainable Development 20-22 June, 2018 Naples, Italy Environmental Impact 2018 is organised by the Wessex Institute, UK and the Parthenope University of Naples, Italy. It is sponsored by WIT Transactions on Ecology and the Environment, the International Journal of Sustainable Development and Planning, […]

2017 Course – Fundamentals of Sustainability, Air Quality and Climate Change

Fundamentals of Sustainability, Air Quality and Climate Change Presented by: Presented by Dr Viney P Aneja, North Carolina State University, USA New Forest, UK 7 November – 9 November 2017 This course explores the concepts of sustainability, air quality and climate change from interdisciplinary perspectives. Concepts of sustainability include prospects for advancing the human endeavour […]

WIT Conferences at COMPRAIL 2018

COMPRAIL 2018 16th International Conference on Railway Engineering Design & Operation 2 – 4 July, 2018 Lisbon, Portugal COMPRAIL 2018 is organised by the Wessex Institute, UK. It is sponsored by WIT Transactions on the Built Environment, the International Journal of Transport Development and Integration and the International Journal of Sustainable Development and Planning. The […]

Final Call for Sustainable City 2017

Sustainable City 2017 12th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability Seville, Spain 18 – 20 September, 2017 Sustainable City 2017 is organised by the Wessex Institute, UK and the University of Seville, Spain. It is sponsored by WIT Transactions on Ecology and the Environment and the International Journal of Sustainable Development and Planning. The […]

Tiến tới hoàn thiện và triển khai hệ thống mô hình giám sát, dự báo và cảnh báo biển Việt Nam

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu hệ thống mô hình giám sát, dự báo và cảnh báo biển được phát triển tại Trung tâm động lực học thủy khí môi trường, Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (MDEC-HUS/VNU) đã được ứng dụng cho các khu vực biển như Biển Đông, […]

Mô phỏng tính năng động cơ và phát thải CO và NOx của động cơ chạy bằng xăng pha ethanol

Tóm tắt: Các loại nhiên liệu thay thế, trong đó có ethanol đã được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong ở nhiều nơi trên thế giới. Ethanol có thể được dùng trực tiếp hoặc dưới hình thức pha chế với xăng truyền thống. Tỷ lệ phù hợp phối trộn ethanol với […]

VICOMECH © 2017 Frontier Theme